Zakres Merytoryczny

Dwudniowe szkolenia nie są w stanie zapewnić trwałej zmiany. Obserwujemy menedżerów ponad 16 lat i widzimy dwa kluczowe filary rozwoju:

  • Procesowe podejście wpływające równocześnie na wewnętrzne dojrzewanie.

Uczenie się różnych kompetencji menedżerskich (w systemie ZEBRA ujęliśmy je w 5 grup tematycznych Zarządzanie / Edukacja / Biznes / Rekrutacja / Administracja). Obserwowanie siebie i rozwój autorefleksji połączony z uczeniem się rozumienia innych i szacunku do innych punktów widzenia.

  • Przełamywanie stref komfortu i wzmacnianie pewności siebie.

Nazywanie swoich lęków i rozpoznawanie własnych reakcji (Analiza Transakcyjna, Jungian Type Indicator, Extended DISC) w dążeniu do odważnego brania odpowiedzialności na siebie. Podejmowanie czasami nie komfortowych decyzji i budowanie atmosfery partnerstwa w osiąganiu trudnych celów.

Menedżer jako przywódca musi potrafić radzić sobie ze sobą aby mógł poradzić sobie z zespołem

  • Oferujemy systemowe rozwiązania wielu problemów w przedsiębiorstwacg I firmach naszych klientów uwzględniając ich specyfikę i realne potrzeby już od 2004 roku.
  • Dopasowujemy opłacalne i skuteczne rozwiązania do konkretnych zadań. Specjalizujemy się w zintegrowanych programach doradczo – szkoleniowych z koncentracją na procesach zarządzania.
  • Pomagamy wdrażać konkretne rowiązania i standardy postępowania.
  • Realizujemy filmy edukacyjne i instruktażowe
  • Uczymy trenerskiego rzemiosła