PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA, BADANIA TYPÓW OSOBOWOŚCI (BTO)

Psychologia zarządzania

Jungian Type Index (JTI)® jest narzędziem wykorzystywanym do zrozumienia różnic w zachowaniach ludzi. Obecnie jest to jeden z najlepiej znanych instrumentów na świecie, umożliwiających poznanie i zrozumienie różnic osobowości. Twórcą europejskiej wersji JTI jest norweska firma Optimas. JTI został skonstruowany w oparciu o teorię typów psychologicznych Carla Gustawa Junga, który zwrócił uwagę na fakt, że różnice osobowościowe między ludźmi wynikają z różnic w sposobach zbierania informacji (postrzegania) i podejmowania decyzji w oparciu o te informacje. JTI jest powszechnie stosowany przez liderów zarządzania.

ANALIZA BEHAWIORALNA – PSYCHOMETRYCZNA  (INDYWIDUALNA I ZESPOŁOWA) WG MODELU EXTENDED DISC

Badanie naturalnych  predyspozycji i talentów (stylu zachowania, stylu komunikacji, sposobu podejmowania decyzji, mocnych stron, czynników motywujących i demotywujących), oraz wskazanie potencjalnych obszarów do pracy z wykorzystaniem zaawansowanego narzędzia diagnostycznego on-line Extended DISC. Skonstruowanie