NOWE TRENDY EDUKACYJNE

ZEBRAnie INFORMACJI O WSPÓŁCZESNYM RYNKU EDUKACJI MENEDŻERÓW

Obserwując współczesny rynek edukacyjny dostrzegamy nowe trendy. Dynamiczny rozwój obszarów biznesu w Europie dotyczy również Polski. Tempo zmian jest często zaskakujące: zarówno dla pracodawców i jak i dla współczesnej kadry menedżerskiej.

Zmieniające się okoliczności wymuszają również zmianę podejścia działów HR, szkoleniowców, właścicieli firm i osób zarządzających zespołami. Strategia rozwoju personelu powinna odzwierciedlać strategie biznesowe firm i realnie, w sposób mierzalny przekładać się na realizację konkretnych celów biznesowych.

Badania (The Boston Consulting Group i European Association for Personnel Management) wskazują, że w obszarze największych wyzwań w tej tematyce na najbliższe lata są:

  • procesowe programy edukacyjne zintegrowane z nabywaniem praktycznych doświadczeń w strukturach organizacji;
  • projekty TQM (Talent Quality Management) dostrajane do specyfiki organizacji.

Klasyczne szkolenia bywają niewystarczające, i ustępują coraz częściej miejsca procesowym projektom edukacyjnym szytym na miarę.

Raport Hey Group z 2008 roku wskazuje, że szkolenia są już oferowane w 100% badanych firm i tym samym nie są już wyróżnikiem ani motywatorem samym w sobie. Dlatego też w Systemie Edukacji Menedżerskiej  ZEBRA oferujemy głównie (1-3-9 miesięczne) procesy wdrożeniowe.

Programy rozwoju kompetencji menedżerskich są powiązane z różnymi precyzyjnie dopasowanymi narzędziami wdrożeniowymi (tajemnica skuteczności projektów w Systemie Edukacji Menedżerskiej ZEBRA)  i kończą się często egzaminami certyfikacyjnymi. Wspieramy w ten sposób nie tylko realny przyrost wiedzy, ale ułatwiamy również zarządzanie talentami i ich kreowanie.

„Pomagamy liderom odważnie patrzeć w przyszłość, nie tracąc z pola widzenia przeszłości
i wyraźnie widząc teraźniejszość”

Współczesny menedżer – nawet jeżeli nie jest właścicielem firmy – powinien być dobrze zorientowany biznesowo. Zdecydowany wpływ na efektywność pracy zespołu ma promowanie myślenia w jaki sposób firma, w której pracujesz, osiąga zyski, które pozwalają na wypłacanie Tobie i zespołowi regularnego wynagrodzenia? Rola lidera polega nie tylko na powiedzeniu o tym. Sięga znacznie dalej. Lider powinien regularnie pytać pracowników o to, jak to rozumieją, jak praktykują ten punkt widzenia itp. To czy menedżer wchodzi w rolę coacha czy mentora, jest oczywiście uzależnione od sytuacji, w jakiej znajduje się jego zespół. Niezależnie od tego, menedżer wchodząc w rolę trenera (rozdział edukacja) dba o to, aby jego zespół uczył się tego myślenia i wykonywał zadania z nastawieniem pracownika zorientowanego biznesowo.

We współczesnych rozwiązaniach promowanych przez HR ta idea ma coraz większe powodzenie. Dobrze, aby pracownik wiedział, ile kosztuje jego praca i jak w sensie kosztów i przychodów wpływa na cały łańcuch przyczynowo skutkowy w organizacji.

         ZARZĄDZAJ JAK  LIDER

         EDUKUJ JAK COACH

myśl BIZNESOWO

         REKRUTUJ NAJLEPSZYCH

         ADMINISTRUJ PRECYZYJNIE