Kategorie
Geneza i zakres merytoryczny Systemu Edukacji Menedżerskiej ZEBRA

GENEZA i ZAKRES MERYTORYCZNY SYSTEMU EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ ZEBRA

GENEZA SYSTEMU EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ ZEBRA

 

ZEBRA liśmy zasady i mechanizmy postępowania, pochodzące z ponad 16 lat naszej praktyki doradczo – szkoleniowej w sektorze korporacyjnym i MSP, poszerzonej o osobiste doświadczenia z zakresu zarządzania  ludźmi. Podane zasady są najczęściej wykorzystywane przez właścicieli firm oraz menedżerów wyższego, średniego i niższego szczebla zarządzania chociaż  często są traktowane wybiórczo. To kompleksowe podejście może być przydatne  również pracownikom działów HR, działów szkoleniowych lub osobom chcącym rozwijać się w zakresie efektywnego zarządzania jako menedżerzy zespołów.

Korzystając z dominującej kolorystyki występującej w naturze u zebry chcemy (trochę umownie) promować podejście czarno – białe. Jeżeli masz jakieś obszary do rozwoju, to jak najszybciej je ponazywajmy, określmy ich hierarchię i ustalmy konsekwentny i transparentny program. Dopasujmy narzędzia wspierające rozwój i rozpocznijmy DZIAŁANIE.

 


flashWewnątrz firmy tylko trzy zjawiska występują naturalnie: Chaos, spory oraz nieefektywność.

Reszta wymaga przywództwa.

 PETER DRUCKER.

 

 

 

W praktyce doradczo – szkoleniowej Good Way promowaliśmy zawsze przejrzystość oraz transparentność działań i postaw menedżerów. W pewnym sensie prostotę przekazu. W Systemie Edukacji Menedżerskiej ZEBRA postanowiliśmy odwołać się do tej idei.

 

ZAKRES MERYTORYCZNY SYSTEMU EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ ZEBRA

 

Krótkie, np. dwu dniowe szkolenia, nie są w stanie zapewnić trwałej zmiany. Obserwujemy menedżerów od ponad 16 lat i widzimy dwa kluczowe filary rozwoju:

FILAR I.  Procesowe podejście, wpływające równocześnie na „wewnętrzne dojrzewanie”.

Uczenie się różnych kompetencji menedżerskich w zaplanowanym i dostrojonym do organizacji procesie. W systemie ZEBRA ujęliśmy je w pięć (5)  grup tematycznych:

 

  1. Zarządzanie

Charyzma LIDERA. Prowadzę, czy jestem prowadzony? Przywódca stada. Czas – Cele czy KPI? Motywowanie długofalowe i WLB. Wyciąganie konsekwencji.

  1. Edukacja

Autorefleksja lidera? Przełamywanie stref komfortu. Badania typów osobowości. Ucz się wygrywać! Menadżer w roli trenera i coacha. Współczesne narzędzia edukacyjne, testy, platformy audio i video.

  1. Biznes

Za co płacą mi i moim pracownikom? Oszczędzanie wszelkich zasobów – nowe ECO postawy pracowników. Jakie zyski przynosi praca poszczególnych osób? Obroty – zyski – wypłaty.

  1. Rekrutacja

Rekrutacja zewnętrzna i wewnętrzna. Rekrutacja jako proces z elementami Assessment Center.

  1. Administracja

ABC menedżera  administratora.

 

FILAR II. Przełamywanie stref komfortu i wzmacnianie pewności siebie.

Obserwowanie siebie i rozwój autorefleksji, połączony z uczeniem się rozumienia innych ludzi i szacunkiem do innych punktów widzenia.

Kluczowe znaczenie ma nazywanie swoich lęków i rozpoznawanie własnych reakcji w dążeniu do odważnego brania odpowiedzialności na siebie. Podejmowanie czasami niekomfortowych decyzji i budowanie atmosfery partnerstwa w osiąganiu trudnych celów. Korzystamy tu z Analizy Transakcyjnej (Rodzic , dziecko, dorosły), badań typów osobowości Jungian Type Indicator, oraz Extended DISC. Menedżer jako przywódca musi radzić sobie sam ze sobą po to, aby mógł poradzić sobie z zespołem.

  • Już od 2004 roku oferujemy naszym klientom rozwiązywanie wielu problemów w ich firmach i przedsiębiorstwach. Uwzględniając każdorazowo specyfikę prowadzonej działalności i realne potrzeby.
  • Dopasowujemy opłacalne i skuteczne rozwiązania do konkretnych zadań. Specjalizujemy się w zintegrowanych programach doradczo – szkoleniowych z koncentracją na procesach zarządzania;
  • Pomagamy wdrażać konkretne rozwiązania i standardy postępowania;
  • Realizujemy filmy edukacyjne i instruktażowe;
  • Uczymy trenerskiego rzemiosła.