Kategorie
Film

Informacje o ZEBRA

ZEBRA liśmy zasady i mechanizmy postępowania pochodzące z ponad 16 lat naszej praktyki doradczo – szkoleniowej w sektorze korporacyjnym i MSP poszerzonej o osobiste doświadczenia z zakresu zarządzania  ludźmi. Podane zasady są najczęściej wykorzystywane przez właścicieli firm oraz menedżerów wyższego, średniego i niższego szczebla zarządzania chociaż cały czas jeszcze są traktowane wybiórczo. To kompleksowe podejście może być przydatne  również pracownikom działów HR, działów szkoleniowych lub osobom chcącym rozwijać się w zakresie efektywnego zarządzania jako menedżerzy zespołów.

Korzystając z dominującej kolorystyki występującej u zebry w naturze chcemy (trochę umownie) promować podejście czarno – białe. Jeżeli masz jakieś obszary do rozwoju to jak najszybciej je ponazywajmy, określmy ich hierarchię i ustalmy konsekwentny i transparentny plan działania. Dopasujmy narzędzia wspierające rozwój i rozpocznijmy DZIAŁANIE.

  Wewnątrz firmy tylko trzy zjawiska występują naturalnie: Chaos, spory oraz nieefektywność. Reszta wymaga przywództwa.

 PETER DRUCKER.

W praktyce doradczo – szkoleniowej Good Way promowaliśmy zawsze przejrzystość, transparentność działań i postaw menedżerów. W pewnym sensie prostotę przekazu. W ofercie ZEBRA postanowiliśmy odwołać się do tej idei.

Kategorie
Film

Zakres Merytoryczny

Dwudniowe szkolenia nie są w stanie zapewnić trwałej zmiany. Obserwujemy menedżerów ponad 16 lat i widzimy dwa kluczowe filary rozwoju:

  1. Procesowe podejście wpływające równocześnie na wewnętrzne dojrzewanie.

Uczenie się różnych kompetencji menedżerskich (w systemie ZEBRA ujęliśmy je w 5 grup tematycznych Zarządzanie / Edukacja / Biznes / Rekrutacja / Administracja). Obserwowanie siebie i rozwój autorefleksji połączony z uczeniem się rozumienia innych i szacunku do innych punktów widzenia.

  1. Przełamywanie stref komfortu i wzmacnianie pewności siebie.

Nazywanie swoich lęków i rozpoznawanie własnych reakcji (Analiza Transakcyjna, Jungian Type Indicator, Extended DISC) w dążeniu do odważnego brania odpowiedzialności na siebie. Podejmowanie czasami nie komfortowych decyzji i budowanie atmosfery partnerstwa w osiąganiu trudnych celów.

Menedżer jako przywódca musi potrafić radzić sobie ze sobą aby mógł poradzić sobie z zespołem

  • Oferujemy systemowe rozwiązania wielu problemów w przedsiębiorstwacg I firmach naszych klientów uwzględniając ich specyfikę i realne potrzeby już od 2004 roku.
  • Dopasowujemy opłacalne i skuteczne rozwiązania do konkretnych zadań. Specjalizujemy się w zintegrowanych programach doradczo – szkoleniowych z koncentracją na procesach zarządzania.
  • Pomagamy wdrażać konkretne rowiązania i standardy postępowania.
  • Realizujemy filmy edukacyjne i instruktażowe
  • Uczymy trenerskiego rzemiosła
Kategorie
Film

Film ZEBRA – kliknij dwa razy