Kategorie
Nowe trendy edukacyjne

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NA 100 %

zarządzanie

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NA 100 %

Strategiczne zarządzanie to proces informacyjno-decyzyjny, nastawiony na formułowanie i wdrażanie strategii z określeniem celów i KPI krótko i długookresowych. Nastawione jest na formułowanie i wdrażanie strategii zapewniającej doskonałe dostosowanie się organizacji do otoczenia, oraz rozwiązywanie strategicznych celów z określeniem konkretnych oczekiwanych efektów.
Główne obszary zarządzania strategicznego:

 • badanie otoczenia i związków z organizacją;
 • wewnętrzna i zewnętrzna analiza sytuacji i możliwości przedsiębiorstwa;
 • prognozy dotyczące kierunków zmian organizacji oraz rozwoju procesów;
  rozwijanie własnego potencjału na wszystkich szczeblach.

Misja firmy –  powód istnienia przedsiębiorstwa.

Wizja firmy –  ogólny cel przedsiębiorstwa, który jest kierunkiem rozwoju.

KPI – kluczowe czynniki sukcesu, czyli elementy, dzięki którym przedsiębiorstwo pozyskuje i utrzymuje klientów, oraz osiąga przewagę nad konkurentami. Elementy te odpowiadają kompetencjom, których posiadanie jest konieczne, aby móc osiągać dobre wyniki w działalności na rynku.

TRZY FILARY ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO NA STO PROCENT (ZS 100 %)

1. CELE I KPI STRATEGICZNE
cele ustalone na najwyższym szczeblu i dla najwyższej kadry menadżerskiej

 

2. CELE I KPI TAKTYCZNE
cele ustalone na średnim szczeblu i dla menadżerów średniego szczebla

 

3. CELE I KPI OPERACYJNE
cele ustalone na najniższym szczeblu i dla menadżerów niższego szczebla

 

Kategorie
Psychologia Zarządzania, Badania Typów Osobowości (BTO)

PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA, BADANIA TYPÓW OSOBOWOŚCI (BTO)

Psychologia zarządzania

 Jungian Type Index (JTI)® jest narzędziem wykorzystywanym do zrozumienia różnic w zachowaniach ludzi. Obecnie jest to jeden z najlepiej znanych instrumentów na świecie, umożliwiających poznanie i zrozumienie różnic osobowości. Twórcą europejskiej wersji JTI jest norweska firma Optimas. JTI został skonstruowany w oparciu o teorię typów psychologicznych Carla Gustawa Junga, który zwrócił uwagę na fakt, że różnice osobowościowe między ludźmi wynikają z różnic w sposobach zbierania informacji (postrzegania) i podejmowania decyzji w oparciu o te informacje. JTI jest powszechnie stosowany przez liderów zarządzania.

 

ANALIZA BEHAWIORALNA – PSYCHOMETRYCZNA  (INDYWIDUALNA I ZESPOŁOWA) WG MODELU EXTENDED DISC

 Badanie naturalnych  predyspozycji i talentów (stylu zachowania, stylu komunikacji, sposobu podejmowania decyzji, mocnych stron, czynników motywujących i demotywujących), oraz wskazanie potencjalnych obszarów do pracy z wykorzystaniem zaawansowanego narzędzia diagnostycznego on-line Extended DISC. Skonstruowanie

Kategorie
Nowe trendy edukacyjne

NOWE TRENDY EDUKACYJNE

ZEBRAnie INFORMACJI O WSPÓŁCZESNYM RYNKU EDUKACJI MENEDŻERÓW

Obserwując współczesny rynek edukacyjny dostrzegamy nowe trendy. Dynamiczny rozwój obszarów biznesu w Europie dotyczy również Polski. Tempo zmian jest często zaskakujące: zarówno dla pracodawców i jak i dla współczesnej kadry menedżerskiej.

Zmieniające się okoliczności wymuszają również zmianę podejścia działów HR, szkoleniowców, właścicieli firm i osób zarządzających zespołami. Strategia rozwoju personelu powinna odzwierciedlać strategie biznesowe firm i realnie, w sposób mierzalny przekładać się na realizację konkretnych celów biznesowych.

Badania (The Boston Consulting Group i European Association for Personnel Management) wskazują, że w obszarze największych wyzwań w tej tematyce na najbliższe lata są:

 • procesowe programy edukacyjne zintegrowane z nabywaniem praktycznych doświadczeń w strukturach organizacji;
 • projekty TQM (Talent Quality Management) dostrajane do specyfiki organizacji.

 

Klasyczne szkolenia bywają niewystarczające, i ustępują coraz częściej miejsca procesowym projektom edukacyjnym szytym na miarę.

Raport Hey Group z 2008 roku wskazuje, że szkolenia są już oferowane w 100% badanych firm i tym samym nie są już wyróżnikiem ani motywatorem samym w sobie. Dlatego też w Systemie Edukacji Menedżerskiej  ZEBRA oferujemy głównie (1-3-9 miesięczne) procesy wdrożeniowe.

Programy rozwoju kompetencji menedżerskich są powiązane z różnymi precyzyjnie dopasowanymi narzędziami wdrożeniowymi (tajemnica skuteczności projektów w Systemie Edukacji Menedżerskiej ZEBRA)  i kończą się często egzaminami certyfikacyjnymi. Wspieramy w ten sposób nie tylko realny przyrost wiedzy, ale ułatwiamy również zarządzanie talentami i ich kreowanie.

„Pomagamy liderom odważnie patrzeć w przyszłość, nie tracąc z pola widzenia przeszłości
i wyraźnie widząc teraźniejszość”


Współczesny menedżer – nawet jeżeli nie jest właścicielem firmy – powinien być dobrze zorientowany biznesowo. Zdecydowany wpływ na efektywność pracy zespołu ma promowanie myślenia w jaki sposób firma, w której pracujesz, osiąga zyski, które pozwalają na wypłacanie Tobie i zespołowi regularnego wynagrodzenia? Rola lidera polega nie tylko na powiedzeniu o tym. Sięga znacznie dalej. Lider powinien regularnie pytać pracowników o to, jak to rozumieją, jak praktykują ten punkt widzenia itp. To czy menedżer wchodzi w rolę coacha czy mentora, jest oczywiście uzależnione od sytuacji, w jakiej znajduje się jego zespół. Niezależnie od tego, menedżer wchodząc w rolę trenera (rozdział edukacja) dba o to, aby jego zespół uczył się tego myślenia i wykonywał zadania z nastawieniem pracownika zorientowanego biznesowo.

We współczesnych rozwiązaniach promowanych przez HR ta idea ma coraz większe powodzenie. Dobrze, aby pracownik wiedział, ile kosztuje jego praca i jak w sensie kosztów i przychodów wpływa na cały łańcuch przyczynowo skutkowy w organizacji.

 

         ZARZĄDZAJ JAK  LIDER

         EDUKUJ JAK COACH

myśl BIZNESOWO

         REKRUTUJ NAJLEPSZYCH

         ADMINISTRUJ PRECYZYJNIE

Kategorie
ZEBRAny zespół i współpraca

ZEBRAny ZESPÓŁ i WSPÓŁPRACA

ZEBRAny  ZESPÓŁ

Zdecydowanie promujemy praktyczne doświadczenia trenerów.
Trener pracujący warsztatowo nad rozwojem kompetencji menedżerskich, musi naszym, zdaniem mieć osobiste doświadczenie w realnym zarządzaniu.
W naszym zespole są osoby z wieloletnim doświadczeniem menedżerskim i szkoleniowym. Praktycy i partnerzy w zarządzaniu na poziomie zarządów w polskich i międzynarodowych spółkach, laureaci nagród biznesowych,  konsultanci typów psychologicznych, praktycy w coachingu i w  zarządzaniu strategicznym oraz prowadzeniu wieloetapowych projektów edukacyjnych i rekrutacyjnych.

Regularnie obserwujemy wzajemne postępy trenerskie i minimalizujemy ryzyko popadania w rutynę.

 

WSPÓŁPRACA

Zapraszamy do współpracy:

 • trenerów z osobistym doświadczeniem w pracy na stanowiskach menedżerskich;
 • konsultantów ds. współpracy z klientami;
 • osoby zainteresowane promowaniem rozwiązań w zakresie Systemu Edukacji Menedżerskiej ZEBRA.
Kategorie
Film

Informacje o ZEBRA

ZEBRA liśmy zasady i mechanizmy postępowania pochodzące z ponad 16 lat naszej praktyki doradczo – szkoleniowej w sektorze korporacyjnym i MSP poszerzonej o osobiste doświadczenia z zakresu zarządzania  ludźmi. Podane zasady są najczęściej wykorzystywane przez właścicieli firm oraz menedżerów wyższego, średniego i niższego szczebla zarządzania chociaż cały czas jeszcze są traktowane wybiórczo. To kompleksowe podejście może być przydatne  również pracownikom działów HR, działów szkoleniowych lub osobom chcącym rozwijać się w zakresie efektywnego zarządzania jako menedżerzy zespołów.

Korzystając z dominującej kolorystyki występującej u zebry w naturze chcemy (trochę umownie) promować podejście czarno – białe. Jeżeli masz jakieś obszary do rozwoju to jak najszybciej je ponazywajmy, określmy ich hierarchię i ustalmy konsekwentny i transparentny plan działania. Dopasujmy narzędzia wspierające rozwój i rozpocznijmy DZIAŁANIE.

  Wewnątrz firmy tylko trzy zjawiska występują naturalnie: Chaos, spory oraz nieefektywność. Reszta wymaga przywództwa.

 PETER DRUCKER.

W praktyce doradczo – szkoleniowej Good Way promowaliśmy zawsze przejrzystość, transparentność działań i postaw menedżerów. W pewnym sensie prostotę przekazu. W ofercie ZEBRA postanowiliśmy odwołać się do tej idei.

Kategorie
Film

Zakres Merytoryczny

Dwudniowe szkolenia nie są w stanie zapewnić trwałej zmiany. Obserwujemy menedżerów ponad 16 lat i widzimy dwa kluczowe filary rozwoju:

 1. Procesowe podejście wpływające równocześnie na wewnętrzne dojrzewanie.

Uczenie się różnych kompetencji menedżerskich (w systemie ZEBRA ujęliśmy je w 5 grup tematycznych Zarządzanie / Edukacja / Biznes / Rekrutacja / Administracja). Obserwowanie siebie i rozwój autorefleksji połączony z uczeniem się rozumienia innych i szacunku do innych punktów widzenia.

 1. Przełamywanie stref komfortu i wzmacnianie pewności siebie.

Nazywanie swoich lęków i rozpoznawanie własnych reakcji (Analiza Transakcyjna, Jungian Type Indicator, Extended DISC) w dążeniu do odważnego brania odpowiedzialności na siebie. Podejmowanie czasami nie komfortowych decyzji i budowanie atmosfery partnerstwa w osiąganiu trudnych celów.

Menedżer jako przywódca musi potrafić radzić sobie ze sobą aby mógł poradzić sobie z zespołem

 • Oferujemy systemowe rozwiązania wielu problemów w przedsiębiorstwacg I firmach naszych klientów uwzględniając ich specyfikę i realne potrzeby już od 2004 roku.
 • Dopasowujemy opłacalne i skuteczne rozwiązania do konkretnych zadań. Specjalizujemy się w zintegrowanych programach doradczo – szkoleniowych z koncentracją na procesach zarządzania.
 • Pomagamy wdrażać konkretne rowiązania i standardy postępowania.
 • Realizujemy filmy edukacyjne i instruktażowe
 • Uczymy trenerskiego rzemiosła
Kategorie
Film

Film ZEBRA – kliknij dwa razy

Kategorie
Kontakt

Kontakt

W razie pytań dotyczących projektu System Edukacji Menadżerskiej ZEBRA prosimy o kontakt : 

Bydgoszcz : 
Mikołaj Nitka 
ul. Kościuszki 27A Vp 
tel : 516 081 312 
mail : mikolaj.nitka@zebra-zarzadzanie.pl

Poznań : 
Rafał Wojciechowski 
ul. Owocowa 27B 
tel : 605 319 660
mail : rafal.wojciechowski@zebra-zarzadzanie.pl

Kategorie
Geneza i zakres merytoryczny Systemu Edukacji Menedżerskiej ZEBRA

GENEZA i ZAKRES MERYTORYCZNY SYSTEMU EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ ZEBRA

GENEZA SYSTEMU EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ ZEBRA

 

ZEBRA liśmy zasady i mechanizmy postępowania, pochodzące z ponad 16 lat naszej praktyki doradczo – szkoleniowej w sektorze korporacyjnym i MSP, poszerzonej o osobiste doświadczenia z zakresu zarządzania  ludźmi. Podane zasady są najczęściej wykorzystywane przez właścicieli firm oraz menedżerów wyższego, średniego i niższego szczebla zarządzania chociaż  często są traktowane wybiórczo. To kompleksowe podejście może być przydatne  również pracownikom działów HR, działów szkoleniowych lub osobom chcącym rozwijać się w zakresie efektywnego zarządzania jako menedżerzy zespołów.

Korzystając z dominującej kolorystyki występującej w naturze u zebry chcemy (trochę umownie) promować podejście czarno – białe. Jeżeli masz jakieś obszary do rozwoju, to jak najszybciej je ponazywajmy, określmy ich hierarchię i ustalmy konsekwentny i transparentny program. Dopasujmy narzędzia wspierające rozwój i rozpocznijmy DZIAŁANIE.

 


flashWewnątrz firmy tylko trzy zjawiska występują naturalnie: Chaos, spory oraz nieefektywność.

Reszta wymaga przywództwa.

 PETER DRUCKER.

 

 

 

W praktyce doradczo – szkoleniowej Good Way promowaliśmy zawsze przejrzystość oraz transparentność działań i postaw menedżerów. W pewnym sensie prostotę przekazu. W Systemie Edukacji Menedżerskiej ZEBRA postanowiliśmy odwołać się do tej idei.

 

ZAKRES MERYTORYCZNY SYSTEMU EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ ZEBRA

 

Krótkie, np. dwu dniowe szkolenia, nie są w stanie zapewnić trwałej zmiany. Obserwujemy menedżerów od ponad 16 lat i widzimy dwa kluczowe filary rozwoju:

FILAR I.  Procesowe podejście, wpływające równocześnie na „wewnętrzne dojrzewanie”.

Uczenie się różnych kompetencji menedżerskich w zaplanowanym i dostrojonym do organizacji procesie. W systemie ZEBRA ujęliśmy je w pięć (5)  grup tematycznych:

 

 1. Zarządzanie

Charyzma LIDERA. Prowadzę, czy jestem prowadzony? Przywódca stada. Czas – Cele czy KPI? Motywowanie długofalowe i WLB. Wyciąganie konsekwencji.

 1. Edukacja

Autorefleksja lidera? Przełamywanie stref komfortu. Badania typów osobowości. Ucz się wygrywać! Menadżer w roli trenera i coacha. Współczesne narzędzia edukacyjne, testy, platformy audio i video.

 1. Biznes

Za co płacą mi i moim pracownikom? Oszczędzanie wszelkich zasobów – nowe ECO postawy pracowników. Jakie zyski przynosi praca poszczególnych osób? Obroty – zyski – wypłaty.

 1. Rekrutacja

Rekrutacja zewnętrzna i wewnętrzna. Rekrutacja jako proces z elementami Assessment Center.

 1. Administracja

ABC menedżera  administratora.

 

FILAR II. Przełamywanie stref komfortu i wzmacnianie pewności siebie.

Obserwowanie siebie i rozwój autorefleksji, połączony z uczeniem się rozumienia innych ludzi i szacunkiem do innych punktów widzenia.

Kluczowe znaczenie ma nazywanie swoich lęków i rozpoznawanie własnych reakcji w dążeniu do odważnego brania odpowiedzialności na siebie. Podejmowanie czasami niekomfortowych decyzji i budowanie atmosfery partnerstwa w osiąganiu trudnych celów. Korzystamy tu z Analizy Transakcyjnej (Rodzic , dziecko, dorosły), badań typów osobowości Jungian Type Indicator, oraz Extended DISC. Menedżer jako przywódca musi radzić sobie sam ze sobą po to, aby mógł poradzić sobie z zespołem.

 • Już od 2004 roku oferujemy naszym klientom rozwiązywanie wielu problemów w ich firmach i przedsiębiorstwach. Uwzględniając każdorazowo specyfikę prowadzonej działalności i realne potrzeby.
 • Dopasowujemy opłacalne i skuteczne rozwiązania do konkretnych zadań. Specjalizujemy się w zintegrowanych programach doradczo – szkoleniowych z koncentracją na procesach zarządzania;
 • Pomagamy wdrażać konkretne rozwiązania i standardy postępowania;
 • Realizujemy filmy edukacyjne i instruktażowe;
 • Uczymy trenerskiego rzemiosła.