Informacje o ZEBRA

ZEBRAliśmy zasady i mechanizmy postępowania pochodzące z ponad 16 lat naszej praktyki doradczo – szkoleniowej w sektorze korporacyjnym i MSP poszerzonej o osobiste doświadczenia z zakresu zarządzania  ludźmi. Podane zasady są najczęściej wykorzystywane przez właścicieli firm oraz menedżerów wyższego, średniego i niższego szczebla zarządzania chociaż cały czas jeszcze są traktowane wybiórczo. To kompleksowe podejście może być przydatne  również pracownikom działów HR, działów szkoleniowych lub osobom chcącym rozwijać się w zakresie efektywnego zarządzania jako menedżerzy zespołów.

Korzystając z dominującej kolorystyki występującej u zebry w naturze chcemy (trochę umownie) promować podejście czarno – białe. Jeżeli masz jakieś obszary do rozwoju to jak najszybciej je ponazywajmy, określmy ich hierarchię i ustalmy konsekwentny i transparentny plan działania. Dopasujmy narzędzia wspierające rozwój i rozpocznijmy DZIAŁANIE.

Wewnątrz firmy tylko trzy zjawiska występują naturalnie: Chaos, spory oraz nieefektywność. Reszta wymaga przywództwa.

 PETER DRUCKER.

W praktyce doradczo – szkoleniowej Good Way promowaliśmy zawsze przejrzystość, transparentność działań i postaw menedżerów. W pewnym sensie prostotę przekazu. W ofercie ZEBRA postanowiliśmy odwołać się do tej idei.